Från vilket håll ska jag spackla en vägg?

Om du är högerhänt är det enklast att arbeta från höger till vänster. Tänk på att ha hårt tryck på spackelns vänstra sida och inget tryck på den högra. Då blir det lättare att sprida ut spacklet så att du inte får några kanter. Läs mer om hur du spacklar en vägg: Bredspackla – så gör du, steg för steg.

Alla kategorier av Frågor och svar