Hållbarhet för framtiden

Hållbarhet är ett prioriterat strategiskt område för Anza och vi arbetar långsiktigt med att utveckla förpackningar, produkter, produktion och företagskultur i en mer hållbar riktning.

Redan idag är mer än 85 % av vårt förpackningsmaterial återvinningsbart. Samtidigt kommer 80 % av förpackningsmaterialet – kartong och plast – från hållbara källor. Alla Anzas penselskaft i trä är FSC®certifierade (FSC-C108031), vilket betyder att träet kommer från hållbart skogsbruk. Dessutom har vi ett stort fokus på miljöfrågor, avfallshantering och goda arbetsförhållanden i våra fabriker och hos underleverantörer. Vi har hållbarhetsmål för alla avdelningar och driver flera innovationsprojekt för att kunna göra mer miljövänliga produkter.

Men vi nöjer oss inte där. Till och med 2025 har vi satt upp följande hållbarhetsmål:

Förpackningar

• Använda mindre och enbart återvinningsbart förpackningsmaterial.

• Enbart använda återvunnen eller FSC-certifierad kartong samt mer återvunnen plast.

Produktion

• Minska CO2-utsläpp från produktionen med 40 %.

• Säkerställa att alla leverantörer följer Orkla House Cares etiska riktlinjer samt göra årliga hållbarhetsrevisioner av våra största leverantörer.

• Minska avfallet från tillverkningen.

Produkter

• Vi strävar efter 0 % miljöskadliga kemikalier i produktionen.

• Använda mer återvunnen och återanvänd plast i produkterna.

• Informera användarna om de mest hållbara återvinningsmetoderna för våra produkter.

”Ett av våra prioriterade projekt går ut på att hitta det mest hållbara sättet för konsumenter att källsortera våra måleriverktyg – en utmaning eftersom produkterna ofta är fulla av målarfärg när de använts.”

Nora Thomessen, hållbarhetsansvarig,
Orkla House Care

Se hela intervjun med Nora Thomessen när hon pratar om hållbarhetsansvaret hos Anza.

Tillbaka till om Anza